Alapfogalmak, egyszerűen magyarázva! TECHNIKAI SAROK

Kezdjük a definíciókkal: A kvantumfizika a latin vagy görög physica/physike („természettudomány és törvényei”) és a latin quantus („mennyi/milyen nagy”) szóból származik. A kvantumfizika tehát a természet törvényeinek tudománya, és feltételezi, hogy a tanulmányozott anyagnak nem akármilyen, csak bizonyos mérete lehet, mely különböző mértékegységek szerint osztályozható.

A kvantummechanika a kvantumfizika gyakorlati alkalmazása, az anyaggal, annak fizikai méretével és tulajdonságaival foglalkozik. Egyszerű példa erre a következő forgatókönyv: egy nehéz vasgolyó nagyon magasról ráesik egy vas tömbre. Ily módon energia szabadul fel. Ha a golyó tömege, az esés magassága, és a golyó sebessége elég nagy, a felszabaduló energia hő és fény formájában látható és megfogható, hiszen a vas felmelegszik és felizzik. A felhasznált energia (a golyó felemelése) módosul az anyag tulajdonságainak megfelelően, ebben az esetben ez hő és fény lesz. Ha a golyót ugyanilyen feltételek mellett vízbe ejtenénk, az energia nem hővé és fénnyé, hanem mozgási energiává alakulna át. A súrlódási energia itt elhanyagolható.

Hasonló dologgal találkozhatunk a természetben is: A pirit fényleni kezd, ha fém borításban feszültség alá helyezzük. Mikor ezt megfigyelték senki nem tudta, miért. Mostmár elmondhatjuk, hogy a kő felszíne, a fém borítás, és az elektromosság miatt az érintkezési ponton random félvezetés jön létre .

Az áram formájában a félvezető csomóponton át bejuttatott energia az elektronokat magasabb szintre emeli (mint a magasba emelt vasgolyó), és amint a töltés elér egy bizonyos szintet (a vasgolyó hirtelen leeséséhez hasonlóan),kitörés következik be. Ennek eredménye a tárolt energia felszabadulása, ebben az esetben fény formájában (fotonok). A fény színe (frekvenciája) a félvezető anyagának függvénye.

A kvantummechanika lehetővé teszi e hatás technikai felhasználását, melyet fény például diódáknál, lézereknél, kijelzőknél használunk fel. Erre péda a MED-TRONIK GmbH MORA ® BlueMag elektródája is. Az elektróda speciális frekvenciája segítségével közvetlen kapcsolatba kerül az idegek lefutásával, így az adott pontban fény hatására rodopszin szabadul fel. A rodopszin biztosítja, hogy a zárt szinapszisok (az idegsejtek közötti interfészek) felnyíljanak, így a frekvenciák eljussanak az idegek lefutásához. Ilymódon még a mélyebben fekvő vagy nehezen megközelíthető területek is elérhetővé válnak. Ez jelentősen növeli a hatékonyságot. A kezelés végén, némi idő elteltével a szinapszisok automatikusan visszazárnak. Sárga fényt használva egyébként visszazárhatjuk őket.